ආයුබෝවන් !

බ්ලොග් එක ලියන්න පටන්ගන්නෙ කොහොමද කියන එක තමයි හිතාගන්න අමාරු.මේ බ්ලොග් එක තමයි මම පොදු මාතෘකා යටතේ ලියන මුල්ම බ්ලොග් එක. සාමාන්‍යයෙන් මම කැමති එක් මාතෘකාවක් යටතේ දිගටම බ්ලොග් එක ලියාගෙන යාමටයි.මම ලියන ඒ විදියෙ එක බ්ලොග් එකක් තමයි අපි Java ඉගෙන ගනිමු බ්ලොග් එක.
කොහොම වුනත් මට වෙලාව ඇති ආකාරයට මෙම බ්ලොග් එක ලියන්න මම උත්සාහ කරනවා.
තොරතුරු තාක්ෂණය වැනි විශයක් මත පමණක් පදනම් නොවී විවිධ මාතෘකා ගැන දැණුම බෙදාගැනීමට මෙය යොදාගැනීමටයි මගේ අරමුණ.

Leave a Reply